fotograf Olsztyn

Zapomniany prekursor fotografii

Choć jego nazwisko nie jest tak często wspominane jak Louisa Jacques’a Daguerre, był twórcą pierwszej trwałej fotografii.

Joseph Nicéphore Niépce człowiek o rzutkim umyśle i niebywałej inteligencji. Dzięki niemu fotografia artystyczna miała swoje wielkie otwarcie.

Kto nie widział „Widoku z okna w Le Gras”, nie będzie wiedział, o czym mowa.

  

Poprzednik dagerotypu

Fotografia wykonana przez Niépce’a w 1826 roku, jak dziś fotografia reklamowa miała służyć celom użytkowym do tworzenia reprodukcji wielkich dzieł.

Wykonana została udoskonalonym przyrządem używanym przez malarzy pejzażystów do odwzorowania rzeczywistości jako szkic do płócien.

Camera obscura posłużyła już w 1822 do wykonania reprodukcji grafiki przedstawiającej papieża Piusa VII i nieco później, kopii XVII wiecznej grafiki przedstawiającej człowieka prowadzącego konia.

Niestety pierwsze osiągnięcie genialnego fizyka i wynalazcy nie dotrwało do naszych czasów.

Pierwsza technika fotograficzna

Pierwsze kroki fotografia portretowa i fotografia reportażowa stawiała pod nazwą heliografii. Pięćdziesięciosiedmioletni – już wtedy – Niépce,

eksperymentował z materiałami światłoczułymi stosowanymi podówczas w malarstwie oraz podkładami, na których można by utrwalić obraz.

Specyfikiem godnym uwagi okazał się asfalt syryjski. Substancja bitumiczna reagująca na naświetlanie światłem słonecznym zmianą konsystencji.

Bitum był dotąd składnikiem werniksów graficznych. Jego właściwości światłoczułe zostały z pożytkiem zastosowane, do wykonania pierwszej zachowanej do współczesności, fotografii.

Cynowa płyta pokryta substancją bitumiczną zalegającą złożami na wybrzeżu Morza Martwego, umieszczona w nieskomplikowanym przyrządzie optycznym (camera obscura),

stojącym na parapecie okna, poddana była przez wiele godzin działaniu spektrum promieniowania światła słonecznego.

Po długotrwałym naświetlaniu niezwiązany asfalt został zmyty olejkiem lawendowym, ujawniając genialne dzieło. Efektem była kompozycja składająca się z budynków gospodarskich,

za którymi rozciągały się pola uprawne. Taki widok towarzyszył wynalazcy każdego dnia, kiedy przebywał w swojej pracowni.

Do dziś można podziwiać dzieło Josepha Nicéphore Niépce’a, znajdujące się w zbiorach amerykańskiego University of Texas w Austin

czterokrotnie było wypożyczane dla celów wystawienniczych. Ostatni raz można je było obejrzeć w Niemczech w 2012 roku.