FOTOGRAFIA PRODUKTOWA I REKLAMOWA

ARTIM OLSZTYN

Firma powstała w 2009 r. Zajmujemy się usługami fotograficznymi, prezentacjami multimedialnymi. Posiadamy studio fotograficzne w Olsztynie przy
ul. Poprzecznej 13 lok. 15. Współpracujemy i świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Drugim ważnym filarem naszej działalności są usługi w zakresie muzyki “royalty free” czyli wolnej od roszczeń osób trzecich w tym wolnej opłat ZAIKS, STOART, ZPAV i innych organizacji  zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Więcej na temat tej działalności możesz zobaczyć na stronie www.bezzaiks.pl

ARTIM Jolanta Aziewicz
Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn
NIP: 7391029967
Regon: 510347795-00032

Konto bankowe:
ARTIM Jolanta Aziewicz
77 1020 3541 0000 5502 0328 0351

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna pod numerem 50492