O nas

ARTIM Jolanta Aziewicz
Pieczewska 4/12, 10-687 Olsztyn
NIP: 7391029967
Regon: 510347795-00032

Konto bankowe:
Jolanta Aziewicz
24102035410000570200419028

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna pod numerem 50492 .